Kategóriák

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Dél-Alföldi Klíma Épületgépészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. (székhelye: 6724 Szeged, Bakay Nándor utca 29.; cégjegyzékszám: Csongrád Megyei Bíróság mint Cégbiróság által kiadott 06-09-011863 jegyzékszám; adószáma: 14131644-2-06; elérhetőségek ( info@del-klima.hu, Tel/Fax: +36 62 /423-455); továbbiakban: Szolgáltató) és a Dél-Alföldi Klíma Kft. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.delklima.hu domainnév alatt található webáruházban (továbbiakban: Webáruház) található. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A webáruházakban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza.

1.2. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A Webáruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a rendelékor megadott adataival vagy a főoldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.4. A megrendelés leadása még nem minősül szerződésnek, a teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Módosításra telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek közötti szerződés az áru megvásárlása során jön létre. Erre való tekintettel a személyesen, szaküzletünkben történő átvétel nem minősül távollévők között megkötött szerződésnek. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásban foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt az adatbázisában tárolja. A Szolgáltató adatbázisából a megrendelés utólag visszakereshető. A Felek között létrejött azon kereskedelmi ügylet nem minősül elektronikus szerződésnek, amelyet az Ügyfél a Szolgáltató üzletén keresztül bonyolít (írásban, személyesen vagy telefonon).

2. Regisztráció

2.1. A regisztráció a termék(ek) megrendelése közben, az adatok megadását követően egy kattintással elvégezhető. .Lehetőség van a főoldalon található Fiók létrehozása menüpont alatt is a regisztrációra, az ott található adatlap kitöltésével.

2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok és az aktív rendelést érintő adatok megváltoztatására elérhetőségeink valamelyikén van lehetőség.

3. Megrendelés

3.1. A vásárolt termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az termékek használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk termék adatlapjáról, illetve a termékhez mellékelt magyar nyelvű használati utasításból lehet részletesen megismerni. Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért nem vállalunk felelősséget, a feltüntetett képek helyenként illusztrációk. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett bruttó ár, a feltűntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek. Az esetleges elírásokból eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Ha a vásárlás előtt a termékkel kapcsolatban kérdése merülne fel, üzletünk/irodánk készséggel áll rendelkezésére bármely elérhetőségén. Az általunk forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását a termékhez mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezze, pótoljuk, a használati útmutatók a Webáruház Használati útmutatók menüpontja alatt is megtalálhatóak és letölthetőek. Amennyiben a Webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük forduljon hozzánk, elérhetőségeink valamelyikén.

3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét, amely 1500 Ft 50.000 Ft rendelési értékig, efelett pedig ingyenes.

3.3. A Webáruházból megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webáruházon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Átutalással történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni. Az átutalásos fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék átvétele csak ezt követően lehetséges. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

3.4. A megrendelést a Szolgáltató Webáruházán keresztül az Ügyféltől akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul megadja. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.5. Az Ügyfél a megrendelés leadásakor kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.6. Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) elküldését követően, automatikusan megrendelés visszaigazolást küld Ügyfél részére. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

4. Szállítási és fizetési feltételek

4.1. A Szolgáltató a megrendelt terméket igény szerint, bruttó 1500.- Ft -ért házhoz szállítja a szerződött futárszolgálat igénybevételével. A szállítási díj a megrendelési összesítőn, a megrendelés visszaigazoláson és a számlán feltüntetésre kerül. A megrendelt termékek kifizetése történhet kézpénzben az árú átvételekor vagy banki utalással, előre díjbekérőre. Az utánvét kezelésére nem számítunk fel külön díjat. Amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján, még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket, a már elindított csomagok utólagos összevonására nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

4.2. Szolgáltató a rendelés teljesíthetőségét követően lehetőséget biztosít Ügyfélnek a kiszállítási időpont megválasztására, mely nem konkrét időpontot jelöl, csak közelítő szállítási intervallum kiválasztására szolgál. Meghatározott órára történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. A jelen pontban írt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a Szolgáltatót nem kötelezik.

4.3. Az Ügyfél termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. A kiszállítással és a megrendelési tételekkel kapcsolatos kifogásokat, kérjük még a szállítmányozó jelenlétében, jegyzőkönyv felvételével dokumentálni.

4.4. A Webáruházban megrendelt termékeket a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

5. Elállás joga, módja, következményei

Amennyiben Ügyfél a termék házhozszállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt a termék átvételét követő 8 munkanapon belül, indoklás nélkül megteheti. Ennek módjáról a Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet rendelkezik. Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban Ügyfélnek kell gondoskodnia. Elállás esetén az Ügyfélnek, az írásos nyilatkozatot elegendő 14 munkanapon belül megküldenie a Szolgáltató felé.

6. Garancia, szavatosság

6.1. A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók. A 72 órás cseregaranciával élhet a vásárló, ha a rendeltetésszerű használatot a meghibásodás akadályozza. A Szolgáltatónak jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a vevőt terheli.

6.2. A Dél-Alföldi Klíma Kft. által forgalmazott klímaberendezésekre az alább felsorolt garancia idők az érvényesek.
-LG termékek 3 év teljeskörű garancia. A garancia alapfeltétele az igazolt éves karbantartás.
-MIDEA MSR1, Vertu és VIDA típusok on-off és inverteres mono split készülékeire 5 év teljes körű garancia, a Luna, Oasis és Premier modellekre 24 hónap általános, teljes körű garancia + sikeres regisztráció esetén 36 hónap teljes körű garancia. A garancia alapfeltétele a kétszeri, igazolt éves karbantartás.
-SAMSUNG termékekre 12 hónap teljes körű garancia, sikeres regisztráció követően:
GOOD modellek esetén további 24 hónap teljes körű garancia és 24 hónap kompresszor garancia.BEST, BETTER-H és BETTER-L modellek esetén további 24 hónap teljes körű garancia és 84 hónap kompresszor garancia.
A garancia alapfeltétele az igazolt éves karbantartás.

-DAIKIN termékekre 3 év teljes körű garancia. A garancia alapfeltétele az igazolt éves karbantartás.
-TOSHIBA termékekre 3 év teljes körű garancia. A garancia alapfeltétele az igazolt éves karbantartás.
-GREE termékekre 24 hónap teljes körű + 36 hónap kompresszor garancia.
A garancia alapfeltétele az igazolt éves karbantartás.
-PANASONIC termékekre 2 + 3 év teljes körű garancia. A garancia alapfeltétele az igazolt éves karbantartás.
-FISHER termékekre 3 év teljes körű garancia, lakossági felhasználás esetén 6 év garancia. A garancia alapfeltétele az igazolt éves karbantartás.
-FUJITSU termékekre 10 év teljes körű garancia. A garancia alapfeltétele a kétszeri, igazolt éves karbantartás.

6.3. Garanciális ügyintézés:

6.3.1. A Dél-Alföldi Klíma Kft. által értékesített és telepített készülék meghibásodása esetén a hibát cégünk felé kell bejelenteni. Időpont egyeztetést követően a szakembereink a helyszínen megállapítják a hiba okát. Ha a helyszínen rendelkezésre állnak a hiba elhárításához szükséges eszközök és alkatrészek, akkor a hiba elhárításra kerül. Amennyiben alkatrészt kell rendelni, akkor egy egyeztetett következő időpontban kerül sor a hiba kijavítására.

6.3.2. A Dél-Alföldi Klíma Kft. által értékesített, de más cég (szerelő) által felszerelt és beüzemelt készülékek meghibásodása esetén, először a készülék beüzemelőjét kell értesíteni, aki megállapítja a hiba okát. Szerelési hiba esetén a javítást az illetékes telepítő cég (szakember) végzi. Amennyiben nem szerelési hibáról van szó, várjuk a telepítő jelentkezését a szükséges alkatrész beszerzésével és a hibaelhárítás további menetének egyeztetésével kapcsolatban. A vásárló a jótállási igényét csak a vásárlást igazoló számlával, kitöltött jótállási jeggyel és a gyártó által előírt időszakos karbantartásokat igazoló dokumentumokkal érvényesítheti. Amennyiben a készüléket nem jogosultsággal rendelkező cég (szerelő) telepíti, a garancia érvényét veszti. A kezelési útmutatóban leírtaktól eltérő használat, átalakítás, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb eset miatt kialakult hibákért jótállást nem vállalunk. A termék garanciája a beüzemelés napján lép életbe, de legkésőbb a vásárlást követő 1 hónap múlva. Amennyiben hibabejelentést tesz a használó és a készülék hibátlan, akkor a felmerülő kiszállási- és vizsgálati költséget köteles megtéríteni. Az elvesztett jótállási jegyet a vásárlást igazoló számla bemutatása alapján pótoljuk. A Jótállási és szavatossági igényét a kapcsolat menüpontban található elérhetőségeink bármelyikén jelezheti.

7. Egyebek

7.1. A Webruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Webáruházban való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

7.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Webáruházra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

7.3. Adatvédelem: a Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

7.4. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

7.5. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően a Szegedi Városi Bíróság, illetve a Csongrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

8. Adatkezelés
A webáruházban történő regisztráció során megadott személyes adatokat a vonatkozó törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően kezeljük melyeket az alábbiakban részletezünk:

8.1. A regisztrációt végző felhasználó a felhasználási feltételek elfogadásával kijelenti hogy kizárólag saját adatait adja meg a regisztráció során.

8.2. A regisztrációt végző felhasználó a felhasználási feltételek elfogadásával kijelenti hogy tisztában van a személyes adatainak felhasználási céljával, kezelésének módjával valamint tudomásul veszi és elfogadja azt.

8.3. A rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok jövőbeni sorsával kapcsolatban két lehetősége van a regisztrációt végző felhasználónak, vásárlónak.
Az első hogy a rendelési folyamat során a megjegyzés rovatban közli hogy a termék/termékek kézbesítése után kéri a webáruház adatbázisából személyes adatainak végleges és teljes körű törlését. Ezt a későbbiek során a jövőben is bármikor megteheti, személyesen, levélben, telefonon és e-mailben is.
Amennyiben nem rendelkezik a fentebb felsorolt módok valamelyikén személyes adatainak további sorsáról, akkor adatait addig őrizzük amíg vállalkozásunk és/vagy a webáruház működik.

8.4. A regisztráció során megadott személyes adatokat kizárólag a megrendelt termék/termékek kézbesítéséhez használjuk fel, más célra külső személynek, vállalkozásnak, harmadik félnek (kivéve a megrendelt termék/termékek kézbesítését végző vállalkozást) semmilyen esetben nem adjuk át és egyúttal kijelentjük hogy személyes adatait megfelelő informatikai adatbiztonság mellett tároljuk, ahhoz más illetéktelen személy nem férhet hozzá.

8.5. Ha megadott személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen további kérdése van vegye fel velünk a kapcsolatot. Amennyiben semmilyen körülmények között nem szeretné a webáruház adatlapján megadni, akkor is van lehetőség a webáruházban megrendelt termék megrendelésére telefonon keresztül, vagy ajánlott levélben.

Dél-Alföldi Klíma Kft. csapata

MÓDOSÍTÁS DÁTUMA: 2014. JÚLIUS 15. KEDD, 09:49